تقویم ورزشی

عنوان تاریخ مکان اطلاعات
استاژ آمادگی آزمون نوبت اول -آقایان
۲۱ تیر
نیکان
استاژ آمادگی آزمون نوبت اول -بانوان
۲۲ تیر
نیکان
استاژ آمادگی آزمون نوبت دوم -بانوان
۱۸ مرداد
نیکان
استاژ آمادگی آزمون نوبت دوم -آقایان
۱۹ مرداد
نیکان
استاژ استانی
۲۵ و ۲۶ مرداد
مشهد - خراسان رضوی
اولین دوره مسابقات جام پارس -بانوان
۱۵ شهریور
سالن ورزشی پردیس کرج
اولین دوره مسابقات جام پارس -آقایان
۱۶ شهریور
سالن ورزشی پردیس کرج
آزمون شودان تا ساندان -بانوان
۱۶ شهریور
نیکان
آزمون شودان تا ساندان -آقایان
۱۷ شهریور
نیکان
هفتمین دوره سمینار فنی سایکوشیهان -بانوان
۱۷ شهریور
سالن ورزشی پردیس کرج
هفتمین دوره سمینار فنی سایکوشیهان -آقایان
۱۸ و ۱۹ شهریور
سالن ورزشی پردیس کرج
آزمون دان ۴ تا ۷ -آقایان
۲۰ شهریور
نیکان
آزمون دان ۴ تا ۷ -بانوان
۲۰ شهریور
نیکان
سفر یکروزه همراه سایکوشیهان
۲۱ شهریور
کاشان
سمینار جهانی شیهان کای
آبانماه
کشور انگلستان
استاژ استانی
۵ دی
شهرقدس - باشگاه شاهد
آزمون درجه -آقایان
۳ اسفند
نیکان
آزمون درجه -بانوان
۳ اسفند
نیکان
عنوان تاریخ مکان اطلاعات
استاژ آمادگی آزمون نوبت اول -آقایان
۲۱ تیر
نیکان
استاژ آمادگی آزمون نوبت اول -بانوان
۲۲ تیر
نیکان
استاژ آمادگی آزمون نوبت دوم -بانوان
۱۸ مرداد
نیکان
استاژ آمادگی آزمون نوبت دوم -آقایان
۱۹ مرداد
نیکان
استاژ استانی
۲۵ و ۲۶ مرداد
مشهد - خراسان رضوی
اولین دوره مسابقات جام پارس -بانوان
۱۵ شهریور
سالن ورزشی پردیس کرج
اولین دوره مسابقات جام پارس -آقایان
۱۶ شهریور
سالن ورزشی پردیس کرج
آزمون شودان تا ساندان -بانوان
۱۶ شهریور
نیکان
آزمون شودان تا ساندان -آقایان
۱۷ شهریور
نیکان
هفتمین دوره سمینار فنی سایکوشیهان -بانوان
۱۷ شهریور
سالن ورزشی پردیس کرج
هفتمین دوره سمینار فنی سایکوشیهان -آقایان
۱۸ و ۱۹ شهریور
سالن ورزشی پردیس کرج
آزمون دان ۴ تا ۷ -آقایان
۲۰ شهریور
نیکان
آزمون دان ۴ تا ۷ -بانوان
۲۰ شهریور
نیکان
سفر یکروزه همراه سایکوشیهان
۲۱ شهریور
کاشان
سمینار جهانی شیهان کای
آبانماه
کشور انگلستان
استاژ استانی
۵ دی
شهرقدس - باشگاه شاهد
آزمون درجه -آقایان
۳ اسفند
نیکان
آزمون درجه -بانوان
۳ اسفند
نیکان

© تمام حقوق مادی و معنوی برای گوجوکای کاراته دو ایران محفوظ است. ۱۳۹۷