مسئولین

ریاست سبک

نام و نام خانوادگی: علی اکبر محمدی بقا
تاریخ تولد: ۱۳۳۲/۰۲/۲۵

آدرس ایمیل: bagha@gojukai-iran.com
ارتباط مستقیم: ۹۳۳۱۵۵۶۷۰۶
کیوشی شیهان

کیوشی شیهان محمدی بقا

© تمام حقوق مادی و معنوی برای گوجوکای کاراته دو ایران محفوظ است. ۱۳۹۷